TV

TV inspektion

Ett effektivt och behändigt sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen.
Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Inspektionen sker med svart-vit eller färkamera. Vi redovisar inspektionsresultatet för kunden så utförligt som möjligt. Detta sker idag både manuellt och med video.

Högtryck

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning t.ex toalett- och köksavlopp, stuprör, dräneringar, dagvatten, kommunala avloppskulvertar, vägtrummor och industriavloppsledningar.
I vår vagnpark ingår kombinerade spol- och sugbilar.

Specialutrustning: Rotskärare, Radiosökare för ledningar

KSA Kombination

KSA kombinerad slamsugning och avvattning

Vid tömning av septitankar använder vi oss av MOOS KSA system, en bil där slammet avvattnas på plats och vattnet lämnas i retur i brunnen vilket innebär minimala körsträckor per dag. Det avvattnade slammet är så torrt att det kan avlämnas på platta för att komposteras till jordförbättring.

Slamsugning

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från trekammarbrunnar, septictankar, slutna tankar, reningsverk, olje- och fettavskiljare, industrislamsugning, spolrännor och dagvattenbrunnar2 bilar är specialutrustade med sugkran för tömning av dagvattenbrunnar.