Högtryck

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning t.ex toalett- och köksavlopp, stuprör, dräneringar, dagvatten, kommunala avloppskulvertar, vägtrummor och industriavloppsledningar.
I vår vagnpark ingår kombinerade spol- och sugbilar.

Specialutrustning: Rotskärare, Radiosökare för ledningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *