KSA Kombination

KSA kombinerad slamsugning och avvattning

Vid tömning av septitankar använder vi oss av MOOS KSA system, en bil där slammet avvattnas på plats och vattnet lämnas i retur i brunnen vilket innebär minimala körsträckor per dag. Det avvattnade slammet är så torrt att det kan avlämnas på platta för att komposteras till jordförbättring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *