Slamsugning

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från trekammarbrunnar, septictankar, slutna tankar, reningsverk, olje- och fettavskiljare, industrislamsugning, spolrännor och dagvattenbrunnar2 bilar är specialutrustade med sugkran för tömning av dagvattenbrunnar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *