Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Om oss

Om oss

Vi är ett företag som är verksamma i Stockholm och har flera års erfarenhet av avloppsrensning, hantera stopp i avlopp, högtrycksspolning samt slamsugning.

Vi är ett nätverk av erfarna rörmokare och specialister som samarbetar för att hjälpa dig vid behov

Här kan du läsa om våra tjänster och policy. Flera av de som är med i vårt nätverk är kvalité- och miljöcertifierade.