Slamsugning & Högtrycksspolning

Slamsugning & Högtrycksspolning.

Vi är ett företag som är verksamma i Stockholm och har flera års erfarenhet av avloppsrensning, hantera stopp i avlopp, högtrycksspolning samt slamsugning.

Vi är ett nätverk av erfarna rörmokare och specialister som samarbetar för att hjälpa dig vid behov

Här kan du läsa om våra tjänster och policy. Flera av de som är med i vårt nätverk är kvalité- och miljöcertifierade.

Vanliga uppdrag för Slamsugning är tömning av uppkommet slam från trekammarbrunnar, septiktankar, reningsverk, olje- och fettavskiljare,
spol rännor samt vanliga dagvattenbrunnar

Andra tjänster inom slamsugning är Högtrycksspolning och TV inspektion.