Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Flödesmätare

Flödesmätare

För att hålla koll på sina vattenledningar kan det vara bra att installera en flödesmätare. En flödesmätare håller koll på flödet i dina rör och kan upptäcka en läcka i god tid. Detta gör att du sparar pengar på att kunna laga dina ledningar och rör i tid innan någon större skada har uppstått på fastigheten.

Flera kommuner väljer att installera flödesmätare i sina vattenledningar. Detta för att man räknar med att ungefär 20% av allt vatten går till spillo. Med en flödesmätare kan man snabbare och enklare lokalisera vattenläckor och minska spillet. Kostnaden för flödesmätarna sparar man in genom mindre läckage.

Det finns en rad olika flödesmätare att välja mellan och i olika prisklasser. Vilken du ska välja beror på hur träffsäker du vill att den ska vara, dvs vid hur stor avvikelse flödesmätaren ska känna av en förändring, samt var din mätare ska sitta (exempelvis i en fastighet med 4 lägenheter eller en med 100 lägenheter).

När du ska välja en flödesmätare är det bra att tillfråga en expert för att veta exakt vilken som passar till ditt syfte. Kontakta de som säljer flödesmätare och be dem om råd.