Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Inspektion av rör och ledningar

Inspektion av rör och ledningar

Ett effektivt och behändigt sätt att göra inspektioner på ”omöjliga” ställen är att använda sig av TV-inspektion.

Vi har då en liten svar-vit eller färgkamera som vi skickar in i era ledningar och rör för att se insidan. På så sätt kan vi hitta eventuella stopp samt se skicket på era rör och ledningar.

Funderar ni över ifall att ni behöver ett stambyte kan ni börja med att boka in en inspektion. Efter inspektionen får ni en fullständig rapport över hur era stammar ser ut och om ni behöver byta ut dem direkt eller hur länge vi bedömer att de håller.