Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Slamsugning och avvattning

Slamsugning och avvattning

Vid tömning av septitankar använder vi oss av MOOS KSA system. Detta betydere att vi använder en bil där slammet avvattnas på plats och vattnet lämnas i retur i brunnen.

På detta sätt kan vi minska våra körsträckor per dag. Det avvattnade slammet är så torrt att det kan avlämnas på platta för att komposteras till jordförbättring.