Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Ett stopp i avloppet kan komma oväntat och skapa stora problem. Men ni kan vara lugna. Med vår högtrycksspolning kan vi avhjälpa även de mest envisa stoppen. 

Vi kommer med vår spolbil och kör högtrycksspolning på alla sorters rör. Allt från avloppsrensning i ett handfat till stora stammar i fastigheten. 

Varför välja oss?

Vi har lång erfarenhet och den rätta utrustningen. Med vår hjälp håller era rör och stammar längre.

Med vår erfarenhet vet vi hur vi ska få rätt tryck anpassat för varje rör för att uppnå önskad effekt.

Vi utför alla typer av högtrycksspolning t.ex toalett- och köksavlopp, stuprör, dräneringar, dagvatten, kommunala avloppskulvertar, vägtrummor och industriavloppsledningar.

SPOLA OFTARE – BETALA MINDRE

Det är inte bara hemmet som behöver en veckostädning utan även dina rör behöver få sig en ordentlig städning lite då och då. Som tur var inte varje vecka men med jämna mellanrum för att undvika de där akuta stoppen som kan leda till översvämningar. Akuta stopp kan leda till stora kostnader vilket man gärna vill undvika.

Det enklaste sättet för att undvika dessa är att genomföra regelbundna stamspolningar. Kontakta oss så hjälper vi er med detta. Vi kan boka in återkommande spolningar hos er så behöver ni inte tänka mer på det.