Inspektion med kamera

Ett sätt att göra inspektioner på “omöjliga” ställen. Vi utför TV-inspektion av rör och ledningar i hus och under mark. Läs mer

Högtrycksspolning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning från toalett- och köksavlopp, till  dräneringar och kommunala avloppskulvertar. Läs mer.

Slamsugning

Vi utför tömning av slam från  septictankar och reningsverk till olje- och fettavskiljare och  industrislamsugning. Läs mer.

Slamsugning i Stockholm

Slamsugning i Stockholm

Behöver du slamsugning så har du hittat rätt.
Med över 35 års erfarenhet vet vi vad vi sysslar med.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi utför tömning av slam från trekammarbrunnar, septictankar, slutna tankar, reningsverk, olje- och fettavskiljare, industrislamsugning, spolrännor och dagvattenbrunnar2 bilar är specialutrustade med sugkran för tömning av dagvattenbrunnar.

Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Andra tjänster inom slamsugning är Högtrycksspolning och TV inspektion.

Olika metoder för slamsugning?

En slamsugning kan ske på olika sätt beroende på vad det är som ska slamsugas samt vilka behov som finns.

De vanligaste metoderna är:

Heltömning – Hela brunnen töms och rengörs. Allt som finns sugs upp med denna slamsugning.

Deltömning – Skillnaden här är att vattnet lämnas kvar. Toppskikt och stora delar av bottenslammet sugs upp.

Topptömning – Vanlig metod vid slamsugning av fettavskiljare. Toppskiktet sugs upp.

Partnerbolag i Sverige

Vi samarbetar med rörmokarengöteborg.com,
rörmokarenstockholm.nu
och rörmokarenuppsala.se för tjänster relaterade till rörmokeri, stamspolning och stambyte.

Regelbunden slamsugning

För att minska risken för att större mer kostsamma problem uppstår är det viktigt att regelbundet boka in en slamsugning.

Hur ofta ni behöver slamsugning beror på er fastighet och vad som ska slamsugas. Kontakta oss så kan vi hjälpa er se över hur ofta ni behöver en slamsugning.

Regler vid slamsugning

För att underlätta för de som ska slamsuga har en del råd och regler tagits fram. Det är framförallt viktigt för dig med en enskild brunn att hålla koll på dessa. Här är några saker att tänka på:

  • Inga planteringar eller andra hinder får finnas mellan brunn och slambil.
  • Vintertid ska kopplingar och lock vid brunnen vara framskottade.
  • Max vara 10 meter mellan brunn slambil. Är det längre tillkommer en extra avgift.
  • Ett brunnslock får väga max 15 kg.